Lopende zaken

Momenteel buigt de cliëntenraad zich over de aankomende Participatiewet. Dit gaat grote gevolgen hebben en wij zetten ons er als belangenbehartigers van de clienten van de ISD voor in, dat dit zo goed mogelijk zal gaan verlopen. Tijdens onze laatste bijeenkomst hebben we ons verdiept in de diverse verordeningen en hier enkele kanttekeningen bij geplaatst. In november staat een overleg gepland met de wethouders van de drie gemeenten binnen de ISD Brabantse Wal en ook daar zullen we deze opmerkingen naar voren brengen.

Tevens houden we een vinger aan de pols bij de trajecten van de schuldsanering en kijken we kritisch naar achterstanden bij het aanvragen van bijstand.  

Ook de huidige (aanvraag van) koopkrachttegemoetkoming heeft onze aandacht gekregen.