Cliëntenraad ISD Brabantse Wal

De Cliëntenraad behartigt de belangen van mensen met een laag inkomen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de colleges van de drie gemeenten en/of aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie over het gemeentelijk minimabeleid en de uitvoering daarvan.

De adviezen van de Cliëntenraad hebben betrekking op een breed scala van onderwerpen die mensen met een minimum inkomen aangaan; van het aanvragen van een langdurigheidstoeslag, het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima tot het beleid op het gebied van werk en inkomen.

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.